Psychologie Praktijk Beekman

KOSTEN

Per 1 januari 2022 vindt er een stelselwijziging plaats in de bekostiging van de GGZ-trajecten.
Zorgprestatiemodel


Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel ZPM is per 01.01.2022 ingevoerd en het DBC-model (=Diagnose Behandel Combinatie) is afgeschaft. Het is een wijziging vanuit de overheid. De behandeling wordt niet meer per behandeljaar afgerekend door uw zorgverzekeraar, maar regelmatiger, bijvoorbeeld maandelijks, waardoor u vaker van uw zorgverzekeraar bericht ontvangt dat er betaling plaats vond.
Verder houdt het in dat er wordt gewerkt met een vragenlijst (HoNOS+), om het zorgvraagtype vast te stellen.


Voor 2024 heb ik contracten met de zorgverzekeraars


 • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden
 • VGZ
 • ASR
 • Caresq
 • ENO
 • ONVZ
 • Zilveren Kruis Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW

Ik heb geen contract met

 • Menzis Zorgverzekeraar N.V. , Anderzorg N.V. en HEMA 


Er geldt uw wettelijk eigen risico dat door uw zorgverzekeraar met de kosten van uw psychotherapeutische behandeling wordt verrekend. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2022 € 385,00 per jaar.


Met de  zorgverzekeraars waar geen overeenkomst mee is, krijgt U wel een vergoeding. De factuur, die u van mij ontvangt bij afsluiting van de behandeling en die u rechtstreeks aan mij betaalt, kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u tussen de 60% en 100% vergoed. De belangrijkste polissen zijn natura- of budget polissen en restitutie polissen. Een restitutiepolis vergoedt doorgaans de behandelingen volledig, tot wat wettelijk ie toegestaan.
U kunt dit vooraf bij uw zorgverzekeraar schriftelijk navragen en schriftelijk uw vraag laten beantwoorden.

U kunt het beste vragen:

 • welk percentage wordt vergoed
 • van welk soort tarief (eigen tarief, wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief) bij een niet-gecontracteerde zorgverlener


De verzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoeding een schriftelijke verwijzing door uw huisarts. 


Behandeltarieven Overig (zorg) product (OZP)


De overheid heeft bepaald dat de vergoeding niet meer geldt voor behandeling van de diagnoses ‘aanpassingsstoornissen’, ‘relatieproblemen’ en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. De kosten voor deze behandelingen komen voor uw eigen rekening. Het maximum tarief ‘OVP niet-basispakketzorg consult’, OV0012 is in 2022 door de NZA vastgesteld op € 117, 33 per sessie van 60 minuten, inclusief indirecte tijd. Dit tarief is in mijn praktijk van toepassing.


Annuleren
Lange wachttijden en zelfs aanmeldstops zijn in de zorg een groot probleem. Het is dus belangrijk dat de tijd zo efficiënt mogelijk wordt benut. Het veelvuldig afzeggen van afspraken is niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft ook negatieve gevolgen voor andere cliënten op de wachtlijsten die daardoor langer moeten wachten.


De software en afhandeling van de declaraties worden uitgevoerd door Axians Online DBC Services.


 Overige praktijkgegevens 

AGB code praktijk: 94-000508

AGB code A. Beekman: 94-000346

KvK nr Praktijk: 58999507